Profiles

  • Thomas Frühmann
  • Competing for: Austria

2009 Ranking

Event Horse Rank Points Video
Arezzo 2009 The Sixth Sense 47 0.00
Estoril 2009 The Sixth Sense 34 0.00
Total 0.00
Prize Money

2008 Ranking

Event Horse Rank Points Video
Doha 2008 The Sixth Sense 13 0.00
Hamburg 2008 The Sixth Sense 22 0.00
Cannes 2008 The Sixth Sense 26 0.00
Monaco 2008 The Sixth Sense 5 0.00
Estoril 2008 The Sixth Sense 24 0.00
Total 0.00
Prize Money

2007 Ranking

Event Horse Rank Points Video
Cannes 2007 The Sixth Sense 7 10.00
Monaco 2007 The Sixth Sense 14 3.00
Estoril 2007 The Sixth Sense 5 19.12
Total 24 32.12
Prize Money

2006 Ranking

Event Horse Rank Points Video
Cannes 2006 The Sixth Sense 1 10.00
Monaco 2006 The Sixth Sense 6 5.00
Estoril 2006 The Sixth Sense 9 2.50
Valkenswaard 2006 The Sixth Sense 43 0.00
Lanaken 2006 The Sixth Sense 2 30.00
Total 5 47.50
Prize Money € 40.000,00